Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie rozporządzenia MEN z 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ) z późn. zm.,  Samorządowe Przedszkole Nr 182 przedłuża zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 24 maja 2020r.

Dodaj komentarz

Nazwa *
Email *
Witryna internetowa