ZAWIESZENIE ZAJĘĆ – aktualizacja

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 182 informuje, iż w trybie § 18 ust.2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) za zgodą organu prowadzącego w okresie od  06.05.2020 do 15.05.2020 zajęcia w Samorządowym Przedszkolu nr 182  zostały zawieszone.    

W Krakowie dzieci nie wrócą w przyszłym tygodniu do przedszkoli – bieżące informacje umieszczone na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa w zakładce Aktualności

W Krakowie dzieci nie wrócą w przyszłym tygodniu do przedszkoli

czwartek, 30 kwietnia 2020 r.

29 kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja, jednak kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione samorządom jako organom prowadzącym. Władze Krakowa w tym momencie nie widzą możliwości powrotu dzieci do przedszkoli od przyszłego tygodnia.

W Krakowie dzieci nie wrócą w przyszłym tygodniu do przedszkoli

Fot. Portal Edukacyjny

– Przedszkola w Krakowie będą mogły zostać otwarte wówczas, gdy będziemy mogli zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, a pracownikom odzież ochronną i środki ochrony osobistej. Zwróciliśmy się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z prośbą o przesłanie wytycznych i standardów, które powinny zostać spełnione przez przedszkola, w tym przedszkola, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprosiliśmy też m.in. o informacje dotyczące kwestii zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom przedszkoli – mówi zastępca prezydenta Krakowa Anna Korfel-Jasińska.

Równocześnie, dyrektorzy krakowskich przedszkoli we współpracy z miejskimi urzędnikami zwracają się do rodziców i opiekunów z pytaniem o to, jak wielu z nich byłoby zainteresowanych powrotem ich dzieci do przedszkoli w obecnych warunkach.

Dopiero po otrzymaniu wszystkich tych informacji zostanie podjęta decyzja, kiedy dzieci będą mogły wrócić do krakowskich przedszkoli. Informacje na ten temat będą publikowane w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa oraz portalu Magiczny Kraków.

WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo, w związku z informacją, że od 6 maja br. będzie możliwość otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia a ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej  to w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać  te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w domu.  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, proszę do 3 maja 2020r.  na maila przedszkola: przedszkole182@op.pl o zgłoszenie zainteresowania skorzystania z opieki przedszkolnej.

Obecnie nie posiadamy informacji o terminie otwarcia przedszkoli.

Proszę pamiętać, priorytetem zdrowie dzieci i pracowników, wszystkich dotyczy reżim sanitarny.

Pozdrawiam z życzeniami zdrowia

Małgorzata Kaplińska

RODZICU:

  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  •  Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  •  Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  •  Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

PRZEDSZKOLE:

  •  Zajęcia prowadzone przez nauczycieli tylko opiekuńcze

Pracownicy  w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne,  przyłbice itp.)

  • Dzieci w małych grupach w zachowanych odstępach od siebie
  • Sale i zabawki dezynfekowane płynami co godzinę
  • Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.

 Wietrzenie  sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie rozporządzenia MEN z 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ) z późn. zm.,  Samorządowe Przedszkole Nr 182 przedłuża zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 24 maja 2020r.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ) z późn. zm.,  Samorządowe Przedszkole Nr 182 przedłuża zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawcze do 26 kwietnia 2020r.  

Propozycje zabaw dla dzieci

Drodzy Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu zapraszamy do korzystania z przygotowanych i stale aktualizowanych przez nauczycieli naszej placówki zestawów zabaw, ćwiczeń, gier, eksperymentów, aktywności muzycznych, plastycznych i wielu innych. Materiały dostępne są w zakładce: PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ .

Pozdrawiamy Rodziców i wszystkie Przedszkolaki 🙂

Życzymy miłej zabawy!