Propozycje zabaw dla dzieci

Drodzy Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu zapraszamy do korzystania z przygotowanych i stale aktualizowanych przez nauczycieli naszej placówki zestawów zabaw, ćwiczeń, gier, eksperymentów, aktywności muzycznych, plastycznych i wielu innych. Materiały dostępne są w zakładce: PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ .

Pozdrawiamy Rodziców i wszystkie Przedszkolaki 🙂

Życzymy miłej zabawy!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w Polsce od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. to znaczy, że Samorządowe Przedszkole nr 182 w tym czasie nie przyjmuje dzieci i jest zamknięte dla osób niebędących pracownikami przedszkola.

Proszę śledzić nasza stronę www.przedszkole182-krakow.edu.pl, na której umieszczane są na bieżąco informacje, m.in. dotyczące rekrutacji. Kontakt mailowy: przedszkole182@op.pl.

Dowóz dzieci

8 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/860/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2019/2020 w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Powyższe wynika z wprowadzonych zmian do ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) dotyczących sposobu rozliczania zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, które wskazują gminę jako organ określający na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie.

Nowy wzór wniosku o zwrot kosztów dowozu dostępny jest na Dzienniku Podawczym Wydziału Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, oraz na stronie internetowej „Portal Edukacyjny” w zakładce „Dokumenty – podnieść skrzydła”.

Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, …

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym, z oddziałami integracyjnymi, specjalnym, z oddziałami specjalnymi, w szkole integracyjnej, z oddziałami integracyjnymi,  specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego.

Małgorzata Kaplińska
dyrektor