Strona główna


UWAGA  RODZICE

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Samorządowego Przedszkola nr 182

zapraszają na zebrania organizacyjne,

które  odbędą się wg harmonogramu:

 

2.09.2019r. o godz. 16.30 – poniedziałek  – gr.I Krasnoludki i V Biedronki

3.09.2019r. o godz. 16.30 – wtorek              – gr.II Promyczki i VI Motylki

4.09.2019r. o godz. 16.30 – środa                – gr. III Żabki i VII Pszczółki

5.09.2019r. o godz. 16.30 – czwartek          – gr. IV Rybki i VIII Stokrotki

 

PORZĄDEK   ZEBRANIA

 1. INFORMACJE OGÓLNE DYREKTORA – w sali rytmicznej na I piętrze.

 2. SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI W SALACH.

 3. WYBÓR RADY RODZICÓW W GRUPACH.

 4. WYBÓR PRZEDSTAWICIELI DO RADY RODZICÓW.

 

           SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

 

*****************************

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

 

WSZYSTKIE DZIECI

 • pantofle

 • grzebień lub szczotka

 • ręcznik – do uzgodnienia na zebraniu

 • RAZ W MIESIĄCU – chusteczki higieniczne (100 sztuk)

 • ubranie na zmianę (koszulki, rajstopy, bielizna, itp.)

 • kubek, szczoteczka do zębów, pasta do zębów

ODDZIAŁY I, II, V, VI

 • duża poszwa (wymiana raz w miesiącu) (3 i 4 latki)

 • duży koc (w rozmiarze poszwy)

 • piżama

 • chusteczki nawilżane

ODDZIAŁY III, IV, VI, VIII, VIII

 • stroje gimnastyczne – podkoszulek, krótkie spodenki

 

BARDZO PROSIMY O TRWAŁE PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY NAZWISKIEM I IMIENIEM DZIECKA

 


Drodzy Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z Procedurami zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w Samorządowym Przedszkolu Nr 182, które można przeczytać w zakładce „Prawo”.

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 182 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Źródełku z siedzibą na os. Dywizjonu 303 12, 31-872 Kraków i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

 • Macie prawo do żądania od administratora dostępu do waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa.
 • Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) tzn dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Dominik Strzebak
e – mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

 


 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

(Robert Fulghum)