Strona główna


Drodzy Rodzice!

W poniedziałek 24.06.2019 zapraszamy Rodziców dzieci nowoprzyjętych na zebranie organizacyjne, które odbędzie się o godz. 16.30.

Serdecznie zapraszamy

*****************************


Drodzy Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z Procedurami zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w Samorządowym Przedszkolu Nr 182, które można przeczytać w zakładce „Prawo”.

 


 

 

***

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA DYŻUR W LIPCU 2019r.

***

 

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 182 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Źródełku z siedzibą na os. Dywizjonu 303 12, 31-872 Kraków i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  • Macie prawo do żądania od administratora dostępu do waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa.
  • Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) tzn dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Dominik Strzebak
e – mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

 


 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

(Robert Fulghum)