Opłata za przedszkole

Opłata za przedszkole składa się z:

1. Opłaty stałej

Przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską Kraków zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Samorządowym Przedszkolu nr 182  realizowane jest to od godz. 8.00 do godz. 13.00. Za każdą dodatkową godzinę korzystania przez dziecko do lat 5 ze świadczeń przedszkola ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł, dla dzieci z rodzin 3+ i Rodzin N opłata wynosi 50% w/w stawki.

Do pobrania: Uchwała – zmiana wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

2. Opłaty za żywienie

Działając na podstawie:    art. 106 ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala się od 1.08.2023 r. następujące stawki żywieniowe dla dzieci:

3 posiłki –  12,00 zł

2 posiłki o+p – 8,40zł

1 posiłek obiad – 6,00 zł

2 posiłki śn.+ob. –  9,60 zł


SZANOWNI  RODZICE

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca.

Na dowodach wpłaty zawsze wpisujemy: miesiąc, za który wpłacamy, imię i nazwisko dziecka.

Opłatę za rodzeństwa proszę dokonywać osobno (w przyszłości każde dziecko będzie miało swoje subkonto w placówce).

W nazwie odbiorcy należy wpisać:

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 182

NR KONTA: 85 1020 2892 0000 5702 0590 5494

Proszę wpłacać podane kwoty – nie zaokrąglać !!!

Dziękuję za terminowe dokonywanie wpłat 🙂

*************************************


Informacja dla rodziców / prawnych opiekunów dzieci dotycząca opłat za przedszkole