O przedszkolu

Najważniejsze informacje o naszej placówce:

 • Przedszkole czynne jest od godziny 6:00 do 17:30.
 • Nasza placówka ma charakter integracyjny. Jesteśmy otwarci na niepełnosprawność dzieci.
 • Przedszkole posiada aktualnie 8 oddziałów, w tym 5 oddziałów integracyjnych.
 • Posiadamy bardzo dobrą bazę lokalową: 8 jasnych, przestrzennych, nowoczesnych sal do zabaw i zajęć wraz z łazienkami.
 • Dysponujemy dwiema dużymi salami: rytmiczną i gimnastyczną bogato wyposażoną w urządzenia do zajęć rehabilitacyjnych i terapii integracji sensorycznej.
 • Placówka posiada również gabinet do zajęć logopedycznych z nowoczesnym sprzętem multimedialnym oraz 2 gabinety terapii do indywidualnych zajęć terapeutycznych z dzieckiem.
 • Zatrudniamy wykwalifikowaną, dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną o wielokierunkowym wykształceniu: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, psychologia, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja, terapia SI
 • Oferujemy również dobrze wyposażony, dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci ogród przedszkolny oraz patio.
 • Korzystamy z  programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora placówki do użytku:
  Pobierz: ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIAZUJĄCYCH