O przedszkolu

Najważniejsze informacje o naszej placówce:

  • Przedszkole czynne jest od godziny 6:00 do 17:30.
  • Nasza placówka ma charakter integracyjny. Jesteśmy otwarci na niepełnosprawność dzieci.
  • Przedszkole posiada aktualnie 8 oddziałów, w tym 5 oddziałów integracyjnych.
  • Posiadamy bardzo dobrą bazę lokalową: 8 jasnych, przestrzennych, nowoczesnych sal do zabaw i zajęć wraz z łazienkami.
  • Dysponujemy dwiema dużymi salami: rytmiczną i gimnastyczną bogato wyposażoną w urządzenia do zajęć rehabilitacyjnych i terapii integracji sensorycznej.
  • Placówka posiada również gabinet do zajęć logopedycznych z nowoczesnym sprzętem multimedialnym oraz 2 gabinety terapii do indywidualnych zajęć terapeutycznych z dzieckiem.
  • Zatrudniamy wykwalifikowaną, dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną o wielokierunkowym wykształceniu: wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, psychologia, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja, terapia SI
  • Oferujemy również dobrze wyposażony, dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci ogród przedszkolny oraz patio.
  • Korzystamy z  programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora placówki do użytku:

1.  Nasze Przedszkole. Program wychowania przedszkolnego oprac. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

2. Trampolina. Program wychowania przedszkolnego –  oprac. Elżbieta Kordos

3. Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem nowożytnym – oprac. Monika Rudnik-Smugowska

4. Wędrowanie z Bogiem. Program do nauczania religii rzymskokatolickiejoprac. Ks. dr Ryszard Czekalski, Ks. dr Stanisław Dziekoński

5. Rozwój – wychowanie – edukacja. Program wychowania przedszkolnegooprac. Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha