DZIEŃ OTWARTY I ZEBRANIE

Zaproszenie na Dzień Otwarty i Zebranie dla Rodziców

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 182 zaprasza Państwa wraz z dzieckiem na Dzień otwarty 13.05.2024 r. w godzinach 15:00-17:00.

W tym czasie będzie możliwość zapoznania się z nauczycielami przydzielonymi do grup, salami i placówką. Dzieci będą przydzielone do grup.

W dniu 20.05.2024 r. o godzinie 16:00 zapraszamy na zebranie tylko dla Rodziców. 

Zaproszenia dotyczą RODZICÓW i DZIECI, które zaczną uczęszczać do naszej placówki od 1.09.2024r.

Głosowanie na budżet obywatelski Miasta Krakowa

Od piątku 22 września br. rozpocznie się głosowanie w ramach tegorocznej,  10 jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, które potrwa do 6 października. W tym czasie wszystkie osoby mieszkające na terenie Krakowa, bez względu na to ile mają lat i czy są zameldowane w Krakowie, będą mogły oddać swój głos na wybrane przez siebie projekty.

Głosować można, elektronicznie na stronie:  www.budzet.krakow.pl lub osobiście poprzez wypełnienie karty do głosowania w jednym z punktów na terenie miasta.

Warto głosować, bo projekty w ramach budżetu, nie tylko zmieniają otoczenie, w którym mieszkamy lub pracujemy, ale także integrują sąsiadów i tworzą przestrzeń do wspólnego spędzania wolnego czasu. W tej edycji pod głosowanie poddanych będzie 715 projektów, w tym 155 to projekty ogólnomiejskie oraz 560 projektów dzielnicowych.

Więcej informacji  na www.budzet.krakow.pl

DZIEŃ OTWARTY I ZEBRANIE DLA RODZICÓW

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 182 zaprasza Państwa wraz z dzieckiem na Dzień otwarty 15.05.2023 r. w godzinach 15:00-17:00.

W tym czasie będzie możliwość zapoznania się z nauczycielami przydzielonymi do grup, salami i placówką. Dzieci będą przydzielone do grup.

W dniu 22.05.2023 r. o godzinie 16:30 w sali rytmicznej na I piętrze zapraszamy na zebranie tylko dla Rodziców. 

REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

            REKRUTACJA 2023/2024

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,            w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 279/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z 31 stycznia 2023 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z poen. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

WNIOSKI, W ZAKLEJONEJ KOPERCIE, WRZUCAMY DO SKRZYNKI Z NAPISEM

REKRUTACJA 2023/2024

w dniach i godzinach:

poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 11.30 i 15.30 – 17.00

i 31.03.2023r. (PIĄTEK, ostatni dzień rekrutacji) w godz. 9.00 – 11.30

Z Komisją Rekrutacyjną można kontaktować się osobiście lub

pod numerem telefonu: 12 648 22 00 w dniach i godzinach:

Wtorek 15.00 – 17.00

Czwartek 9.00 – 11.00

Proszę pamiętać, że wniosek, po wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wniosek i załączniki można również pobrać w przedszkolu.

Uwaga!

Chęć zapisania dziecka do oddziału integracyjnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy zgłosić do dyrektora przedszkola. Miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są wydzielone  i nie są wykazane do rekrutacji w marcu. Obecnie, na rok szkolny 2022/2023  nie ma miejsc w oddziałach integracyjnych dla dzieci  4, 5 i 6 letnich z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie PORTAL EDUKACYJNY w zakładce REKRUTACJA:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196882,artykul,rekrutacja.html

ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY

Zapisy dzieci na miesiąc sierpień 2023 r. TYLKO NA WOLNE MIEJSCA odbywać się będą w dniach 3-7 kwietnia 2023 r.

3.04.2023 r. PONIEDZIAŁEK w godz. 15:00 – 17:00

4.04.2023 r. WTOREK w godz. 9:00 – 11:00

5.04.2023 r. ŚRODA w godz. 9:00 – 11:00 i 16:00-17:00

6.04.2023 r. CZWARTEK w godz. 9:00 – 11:00 i 16:00-17:00

7.04.2023 r. PIĄTEK w godz. 9:00 – 11:00

Można zgłaszać telefonicznie – 126482200 w/w terminach.

W celu zapisania dziecka na dyżur w sierpniu należy dostarczyć w/w terminach kartę zapisu pobraną i wypełnioną w macierzystej placówce.

Procedura zapisu:

  1. Przyjmowanie w pierwszej kolejności dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie dzielnicy XIV.
  2. Przyjmowanie dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszego przedszkola.
  3. Przyjmowanie dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie Krakowa.
  4. Przyjmowanie pozostałych dzieci.