WYNIKI REKRUTACJI

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 182 wolę przyjęcia dziecka będą mogli potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres: przedszkole182@op.pl.  Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (26 kwietnia).  Wolę przyjęcia należy potwierdzić w dniach od 26.04 – 07.05.2021r.

  • Uwaga !

Brak potwierdzenia woli w dniach tj. 26.04 – 7.05.2021 jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

Zmiany zasad rekrutacji

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach nie ma wpływu na terminy rekrutacji. Zgodnie z harmonogramem do 31 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola.

W chwili obecnej, w naszej placówce, zmianie ulega sposób składania wniosków. Podpisane wnioski wraz z załącznikami można przesyłać do przedszkola  w formie skanu lub zdjęcia dokumentu na adres: przedszkole182@op.pl.

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla Państwa. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Dokumenty w kopercie można również wrzucić do przygotowanego pojemnika przy wejściu, tylko i wyłącznie w dniach i godzinach jak w harmonogramie.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia proszę złożyć oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie mailowo na adres: przedszkole182@op.pl.


Sytuacja jest dynamiczna, o zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

w każdy(ą):
PONIEDZIAŁEK – 15:00 – 17:00
ŚRODA – 9:00 – 11:30
CZWARTEK – 15:00 – 17:00
WTOREK tylko 31.03.2020r. 9:00 – 11:30

Dokumenty dotyczące szczepień

Mając na względzie wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz ograniczenie wizyt rodziców w ośrodkach zdrowia, uwzględnia się oświadczenia rodziców, jako dokument potwierdzający spełnianie kryterium dotyczącego szczepień*.

* tj. dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).