Zmiany zasad rekrutacji

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach nie ma wpływu na terminy rekrutacji. Zgodnie z harmonogramem do 31 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola.

W chwili obecnej, w naszej placówce, zmianie ulega sposób składania wniosków. Podpisane wnioski wraz z załącznikami można przesyłać do przedszkola  w formie skanu lub zdjęcia dokumentu na adres: przedszkole182@op.pl.

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla Państwa. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Dokumenty w kopercie można również wrzucić do przygotowanego pojemnika przy wejściu, tylko i wyłącznie w dniach i godzinach jak w harmonogramie.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia proszę złożyć oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie mailowo na adres: przedszkole182@op.pl.


Sytuacja jest dynamiczna, o zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

w każdy(ą):
PONIEDZIAŁEK – 15:00 – 17:00
ŚRODA – 9:00 – 11:30
CZWARTEK – 15:00 – 17:00
WTOREK tylko 31.03.2020r. 9:00 – 11:30

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa