Dokumenty dotyczące szczepień

Mając na względzie wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz ograniczenie wizyt rodziców w ośrodkach zdrowia, uwzględnia się oświadczenia rodziców, jako dokument potwierdzający spełnianie kryterium dotyczącego szczepień*.

* tj. dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa