Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Samorządowego Przedszkola Nr 182 należy zgłaszać w kancelarii przedszkola w dniach od 7.05.2018r. do 16.05.2018r.

Poniedziałek:             14.00- 17.00

Wtorek:                     8.30-12.00 i 14.00-16.00

Środa:                        16.00-17.00

Czwartek:                 8.30-12.00

 

Nie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.