Opłaty

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa BS-06.300.19.2017 z dnia 12.07.2017r. dotyczącego terminu płatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych informujemy, że opłaty będą pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia.
Dlatego proszę nie dokonywać wpłat „za przedszkole” w miesiącu wrześniu.


Opłata za przedszkole:

Opłata za przedszkole składa się z:

  1. Opłaty stałej – dzieci do lat 5
  2. Opłaty za żywienie

 

ad.1. Opłata stała

Przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską Kraków zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Samorządowym Przedszkolu nr 182 minimum programowe realizowane jest od godz. 8.00 do godz. 13.00. Za każdą dodatkową godzinę korzystania przez dziecko do lat 5 ze świadczeń przedszkola ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł, dla dzieci z rodzin 3+ opłata wynosi 0,50gr.

ad.2. Opłata za żywienie

Opłata za żywienie wynosi:

  • 3p: śniadanie, obiad, podwieczorek: 7,o0 zł
  • 2p: śniadanie, obiad: 5,60 zł
  • 1p: obiad: 3,50 zł
  • 1p: śniadanie: 2,10 zł
  • 2p: obiad, podwieczorek: 4,90 zł

 

Odbiorca opłat

Nazwa odbiorcy opłat za przedszkole:

ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 182

Numer rachunku odbiorcy:
Od 1 stycznia 2016 roku wpłaty za przedszkole należy dokonywać na nowy numer konta:
85 1020 2892 0000 5702 0590 5494

Opłaty za przedszkole należy dokonać do 10 dnia miesiąca, a jej potwierdzenie dostarczyć do placówki do 15 dnia miesiąca (niezależnie od formy wpłaty).

 

Informacja dla rodziców / prawnych opiekunów dzieci dotycząca opłat za przedszkole