Opłata za przedszkole

Opłata za przedszkole składa się z:

1. Opłaty stałej

Przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską Kraków zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Samorządowym Przedszkolu nr 182 minimum programowe realizowane jest od godz. 8.00 do godz. 13.00. Za każdą dodatkową godzinę korzystania przez dziecko do lat 5 ze świadczeń przedszkola ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł, dla dzieci z rodzin 3+ i Rodzin N opłata wynosi 0,50gr.

2. Opłaty za żywienie

Opłata za żywienie wynosi:

  • 3p: śniadanie, obiad, podwieczorek: 7,00 zł
  • 2p: śniadanie, obiad: 5,60 zł
  • 1p: obiad: 3,50 zł
  • 1p: śniadanie: 2,10 zł
  • 2p: obiad, podwieczorek: 4,90 zł

Wpłaty należy uiszczać do 14-go każdego miesiąca.
Zawsze wpisujemy: miesiąc, za który wpłacamy, imię i nazwisko dziecka.

W NAZWIE ODBIORCY NALEŻY WPISAĆ:
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 182

NR KONTA: 85 1020 2892 0000 5702 0590 5494


Informacja dla rodziców / prawnych opiekunów dzieci dotycząca opłat za przedszkole