Opłata za przedszkole

Opłata za przedszkole składa się z:

1. Opłaty stałej

Przedszkole prowadzone przez Gminę Miejską Kraków zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Samorządowym Przedszkolu nr 182 minimum programowe realizowane jest od godz. 8.00 do godz. 13.00. Za każdą dodatkową godzinę korzystania przez dziecko do lat 5 ze świadczeń przedszkola ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł, dla dzieci z rodzin 3+ i Rodzin N opłata wynosi 0,50gr.

2. Opłaty za żywienie

Działając na podstawie:    art. 106 ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala się od 1.10.2020r. następujące stawki żywieniowe dla dzieci:

3 posiłki – 8,50 zł

2 posiłki o+p – 5,95 zł

1 posiłek obiad – 4,25 zł

2 posiłki śn.ob. – 6,80 zł

1 posiłek śniadanie – 2,55 zł


Wpłaty należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca.
Zawsze wpisujemy: miesiąc, za który wpłacamy, imię i nazwisko dziecka.

W NAZWIE ODBIORCY NALEŻY WPISAĆ:
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 182

NR KONTA: 85 1020 2892 0000 5702 0590 5494


Informacja dla rodziców / prawnych opiekunów dzieci dotycząca opłat za przedszkole