WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

WSZYSTKIE DZIECI

 • pantofle

 • grzebień lub szczotka

 • ręcznik – do uzgodnienia na zebraniu

 • RAZ W MIESIĄCU – chusteczki higieniczne (100 sztuk),

 • ubranie na zmianę (koszulki, rajstopy, bielizna, itp.)

 • kubek, szczoteczka do zębów, pasta do zębów

ODDZIAŁY I, II, V, VI

 • duża poszwa (wymiana raz w miesiącu) (3 i 4 latki)

 • duży koc (w rozmiarze poszwy)

 • piżama

 • chusteczki nawilżane

ODDZIAŁY III, IV, VI, VIII, VIII

 • stroje gimnastyczne – podkoszulek, krótkie spodenki

 

BARDZO PROSIMY O TRWAŁE PODPISANIE WSZYSTKICH RZECZY NAZWISKIEM I IMIENIEM DZIECKA

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Samorządowego Przedszkola Nr 182 należy zgłaszać  w kancelarii przedszkola w dniach od  29.04.2019r. do 10.05.2019r.

 

Poniedziałek      14.00 – 17.00

Wtorek              8.30 – 12.00     i   14.00 – 16.00

Środa                 8.30 – 10.00     i    16.00 – 17.00

Czwartek          8.00 – 11.00

Piątek                8.00 – 12.00

 

Nie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

REKRUTACJA

SZANOWNI RODZICE

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

NALEŻY SKŁADAĆ W DNIACH

01 – 29 MARCA 2019r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STR.

portaledukacyjny.krakow.pl

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje wnioski wraz z załącznikami w następujących dniach i godzinach (gabinet 13A):

 • w każdy(ą):

  • WTOREK – 15:00 – 17:00

  • ŚRODA – 8:00 –  11:00

  • CZWARTEK – 15:00 – 17:00

 • 29.03.2019r. – 8:00 – 11:00 (PIĄTEK)

Informacja o dyżurze

 1. Nasze przedszkole pełni dyżur w lipcu 2019r.
   
 2. Zapisy na dyżur, dla dzieci z naszego przedszkola, będą prowadzone w grupach od 11.02.2019r. do 22.02.2019r. – będziecie Państwo wpisywać dzieci na listy – termin jest ścisły.
   
 3. Wykaz przedszkoli dyżurujących wraz z numerem telefonu znajdziecie Państwo na www.portaledukacyjny.krakow.pl w aktualnościach pod nazwą: „Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2019 r. z dnia 31.01.2019r.”, a w naszym przedszkolu od dnia 1.02.2019r. na tablicy informacyjnej przy drzwiach kancelarii wywieszone są wykazy przedszkoli dyżurujących.
   
  Zapisy dzieci z innych samorządowych przedszkoli, na ewentualnie wolne miejsca, w dniach 6.05.2019r. w godz. 14.00 – 17.00, 7.05.2019r. w godz. 8.30 – 11.00 – przy zapisie należy konicznie dostarczyć kartę zapisu na dyżur, potwierdzoną przez dyrektora macierzystego przedszkola.
   
  Rezygnację z dyżuru proszę zgłosić do 15 czerwca 2019r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 182 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Źródełku z siedzibą na os. Dywizjonu 303 12, 31-872 Kraków i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

 • Macie prawo do żądania od administratora dostępu do waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa.
 • Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) tzn dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Dominik Strzebak

e – mail: inspektor6@mjo.krakow.pl