O przedszkolu

Najważniejsze informacje o naszej placówce:

 • Przedszkole czynne jest od godziny 6:00 do 17:30.
 • Nasza placówka ma charakter integracyjny. Jesteśmy otwarci na niepełnosprawność dzieci.
 • Przedszkole posiada aktualnie 8 oddziałów, w tym 5 oddziałów integracyjnych.
 • Posiadamy bardzo dobrą bazę lokalową: 8 jasnych, przestrzennych, nowoczesnych sal do zabaw i zajęć wraz z łazienkami.
 • Dysponujemy dwiema dużymi salami: rytmiczną i gimnastyczną bogato wyposażoną w urządzenia do zajęć rehabilitacyjnych i terapii integracji sensorycznej.
 • Placówka posiada również gabinet do zajęć logopedycznych z nowoczesnym sprzętem multimedialnym oraz 2 gabinety terapii do zajęć indywidualnych z dzieckiem.
 • Zatrudniamy wykwalifikowaną, dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną o wielokierunkowym wykształceniu.
 • Na terenie przedszkola działa gabinet specjalistów: psychologa, logopedy. Specjaliści na prośbę rodziców przeprowadzają badania dojrzałości szkolnej oraz prowadzą indywidualną pracą wyrównawczą z dziećmi.
 • Korzystamy z  programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora placówki do użytku w roku szkolnym 2016/17:
  1. P.182/1/2016/2017. Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego. Wydawnictwo WSiP. Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka
  2. P.182/2/2016/2017. Nasze Przedszkole. Program wychowania przedszkolnego. Małgorzata Kwaśniewska Wiesława Żaba- Żabińska