Opłaty w miesiącu wrześniu

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa BS-06.300.19.2017 z dnia 12.07.2017r. dotyczącego terminu płatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych informujemy, że opłaty będą pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia.
Dlatego proszę nie dokonywać wpłat „za przedszkole” w miesiącu wrześniu.
Do umów, zawartych w czerwcu, przygotowywane są aneksy, które Państwo otrzymacie do podpisania, w tym czasie proszę o zgłaszanie ewentualnych zmian do umowy.

PODPISYWANIE UMÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PODPISYWANIE UMÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Od 09.06.2017 r. do 22.06.2017 r.

 

Do podpisania umowy niezbędny jest dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna.
W przypadku Rodzin 3+ aktualne: Kartę Dużej Rodziny i (jeżeli Państwo posiadacie) Krakowską Kartę Rodzinną

 

Niepodpisanie umowy równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i natychmiast przyjmowane będą dzieci z listy nieprzyjętych.

 

Podpisywanie umów tylko i wyłącznie w dniach i godzinach:

Poniedziałek 14:00 – 17:00
Wtorek 8:00 – 11:00, 14:00 – 17:00
Środa 8:00 – 11:00, 15:30 – 17:00
Czwartek 8:00 – 12:00

Komisja rekrutacyjna

Komisja rekrutacyjna przyjmuje wnioski w następujących dniach i godzinach:

19.04.17 r. (środa) 15:00 – 17:00
20.04.17 r. (czwartek) 9:00 – 11:00
25.04.17 r. (wtorek) 9:00 – 11:00
26.04.17 r. (środa) 15:00 – 17:00
27.04.17 r. (czwartek) 9:00 – 11:00
04.05.17 r. (czwartek) 9:00 – 11:00 i 15:00 – 17:00
08.05.17 r. (poniedziałek) 9:00 – 11:00 i 15:00 – 16:00