REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

            REKRUTACJA 2023/2024

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,            w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 279/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z 31 stycznia 2023 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z poen. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

WNIOSKI, W ZAKLEJONEJ KOPERCIE, WRZUCAMY DO SKRZYNKI Z NAPISEM

REKRUTACJA 2023/2024

w dniach i godzinach:

poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 11.30 i 15.30 – 17.00

i 31.03.2023r. (PIĄTEK, ostatni dzień rekrutacji) w godz. 9.00 – 11.30

Z Komisją Rekrutacyjną można kontaktować się osobiście lub

pod numerem telefonu: 12 648 22 00 w dniach i godzinach:

Wtorek 15.00 – 17.00

Czwartek 9.00 – 11.00

Proszę pamiętać, że wniosek, po wydrukowaniu i podpisaniu należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wniosek i załączniki można również pobrać w przedszkolu.

Uwaga!

Chęć zapisania dziecka do oddziału integracyjnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy zgłosić do dyrektora przedszkola. Miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są wydzielone  i nie są wykazane do rekrutacji w marcu. Obecnie, na rok szkolny 2022/2023  nie ma miejsc w oddziałach integracyjnych dla dzieci  4, 5 i 6 letnich z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie PORTAL EDUKACYJNY w zakładce REKRUTACJA:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196882,artykul,rekrutacja.html