DZIEŃ OTWARTY I ZEBRANIE DLA RODZICÓW

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 182 zaprasza Państwa wraz z dzieckiem na Dzień otwarty 15.05.2023 r. w godzinach 15:00-17:00.

W tym czasie będzie możliwość zapoznania się z nauczycielami przydzielonymi do grup, salami i placówką. Dzieci będą przydzielone do grup.

W dniu 22.05.2023 r. o godzinie 16:30 w sali rytmicznej na I piętrze zapraszamy na zebranie tylko dla Rodziców.