DZIEŃ OTWARTY I ZEBRANIE

Zaproszenie na Dzień Otwarty i Zebranie dla Rodziców

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 182 zaprasza Państwa wraz z dzieckiem na Dzień otwarty 13.05.2024 r. w godzinach 15:00-17:00.

W tym czasie będzie możliwość zapoznania się z nauczycielami przydzielonymi do grup, salami i placówką. Dzieci będą przydzielone do grup.

W dniu 20.05.2024 r. o godzinie 16:00 zapraszamy na zebranie tylko dla Rodziców. 

Zaproszenia dotyczą RODZICÓW i DZIECI, które zaczną uczęszczać do naszej placówki od 1.09.2024r.