PODPISYWANIE UMÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PODPISYWANIE UMÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Od 09.06.2017 r. do 22.06.2017 r.

 

Do podpisania umowy niezbędny jest dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna.
W przypadku Rodzin 3+ aktualne: Kartę Dużej Rodziny i (jeżeli Państwo posiadacie) Krakowską Kartę Rodzinną

 

Niepodpisanie umowy równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i natychmiast przyjmowane będą dzieci z listy nieprzyjętych.

 

Podpisywanie umów tylko i wyłącznie w dniach i godzinach:

Poniedziałek 14:00 – 17:00
Wtorek 8:00 – 11:00, 14:00 – 17:00
Środa 8:00 – 11:00, 15:30 – 17:00
Czwartek 8:00 – 12:00

Komisja rekrutacyjna

Komisja rekrutacyjna przyjmuje wnioski w następujących dniach i godzinach:

19.04.17 r. (środa) 15:00 – 17:00
20.04.17 r. (czwartek) 9:00 – 11:00
25.04.17 r. (wtorek) 9:00 – 11:00
26.04.17 r. (środa) 15:00 – 17:00
27.04.17 r. (czwartek) 9:00 – 11:00
04.05.17 r. (czwartek) 9:00 – 11:00 i 15:00 – 17:00
08.05.17 r. (poniedziałek) 9:00 – 11:00 i 15:00 – 16:00