Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Samorządowego Przedszkola Nr 182 należy zgłaszać w kancelarii przedszkola w dniach od 7.05.2018r. do 16.05.2018r.

Poniedziałek:             14.00- 17.00

Wtorek:                     8.30-12.00 i 14.00-16.00

Środa:                        16.00-17.00

Czwartek:                 8.30-12.00

 

Nie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 NALEŻY SKŁADAĆ W DNIACH

01 – 30 MARCA 2018r.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STR.
www.portaledukacyjny.krakow.pl

Komisja rekrutacyjna przyjmuje wnioski w następujących dniach i godzinach (gabinet 13A):
w każdy(ą):
WTOREK – 15:00 – 17:00
ŚRODA – 8:00 –  11:00
CZWARTEK – 15:00 – 17:00
30.03.2018r. –  8:00 – 11:00

Opłaty w miesiącu wrześniu

W związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa BS-06.300.19.2017 z dnia 12.07.2017r. dotyczącego terminu płatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych informujemy, że opłaty będą pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia.
Dlatego proszę nie dokonywać wpłat „za przedszkole” w miesiącu wrześniu.
Do umów, zawartych w czerwcu, przygotowywane są aneksy, które Państwo otrzymacie do podpisania, w tym czasie proszę o zgłaszanie ewentualnych zmian do umowy.